Kwaliteitslabel Qfor & kmop-audit

Qfor en de kmop-audit richten zich allebei tot training- en consultingorganisaties in de ruime zin van het woord. Daar waar Qfor een kwaliteitsdoorlichting is, is de kmop-audit gericht op de subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid.

Een organisatie behaalt het Qfor-certificaat wanneer ze met positief resultaat een ClientScan (klantentevredenheidsmeting) en/of een ProcessScan (doorlichting interne processen) heeft doorlopen. In beide gevallen worden ook de specifieke kenmerken van de organisatie onderzocht en gevalideerd, en beschreven in een publiek auditrapport.

Een organisatie behaalt een kmop-erkenning onder meer op basis van een positieve doorlichting van de dienstverlener. Het uitgangspunt van de audit is de kmop-norm. Deze norm dekt zes vereisten: activiteit, bewijs van ervaring, klantentevredenheidspeiling, kennis kmo-portefeuille, integriteit en domeinspecifiek.

Organisaties die over een Qfor-certificaat beschikken, kunnen vrijstellingen genieten voor hun kmop-audit.

Recent Qfor en/of kmo-portefeuille erkende organisaties

De volgende opleidings- en consultingorganisaties behaalden sinds de vorige TrainingINFO News (opnieuw) een Qfor en/of kmo-portefeuille erkenning naar aanleiding van een audit uitgevoerd door Management Information:


AMVR
7de Qfor erkenning
Training

Atmetis
5de Qfor erkenning
Training

Auxilios
kmo-portefeuille erkenning

BAB Kortrijk
kmo-portefeuille erkenning

Baskuul
1ste Qfor erkenning
Consulting

Blenders
kmo-portefeuille erkenning

CSS (CONESSENCE Strategic Solutions)
2de Qfor erkenning
Consulting

De Nestor
4de Qfor erkenning
Consulting

DrivOlution
4de Qfor erkenning
Training and Consulting

DrivOlution
kmo-portefeuille erkenning

Easy-HR
kmo-portefeuille erkenning

ECCRT
4de Qfor erkenning
Training

G4S Training Services nv
kmo-portefeuille erkenning

Hefboom
2de Qfor erkenning
Consulting

Mark-Up
kmo-portefeuille erkenning

Osborne Clarke
kmo-portefeuille erkenning

Phone Languages
4de Qfor erkenning
Training

Portilog
kmo-portefeuille erkenning

The Iceberg
kmo-portefeuille erkenning

VDC-Languages
4de Qfor erkenning
Training

Wim Verhuur Academy
kmo-portefeuille erkenning

YourCoach
kmo-portefeuille erkenning

In België en in Nederland, zijn er meer dan 500 organisaties Qfor erkend!
Tussen 1992 en september 2015 heeft Management Information reeds meer dan 4000 audits uitgevoerd.
Wenst u de geldigheidsperiode van hun erkenning te kennen? Neem contact met ons op 02 414 25 00.