Kwaliteitslabel Qfor & kmop-audit

Qfor en de kmop-audit richten zich allebei tot training- en consultingorganisaties in de ruime zin van het woord. Daar waar Qfor een kwaliteitsdoorlichting is, is de kmop-audit gericht op de subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid.

Een organisatie behaalt het Qfor-certificaat wanneer ze met positief resultaat een ClientScan (klantentevredenheidsmeting) en/of een ProcessScan (doorlichting interne processen) heeft doorlopen. In beide gevallen worden ook de specifieke kenmerken van de organisatie onderzocht en gevalideerd, en beschreven in een publiek auditrapport.

Een organisatie behaalt een kmop-erkenning onder meer op basis van een positieve doorlichting van de dienstverlener. Het uitgangspunt van de audit is de kmop-norm. Deze norm dekt zes vereisten: activiteit, bewijs van ervaring, klantentevredenheidspeiling, kennis kmo-portefeuille, integriteit en domeinspecifiek.

Organisaties die over een Qfor-certificaat beschikken, kunnen vrijstellingen genieten voor hun kmop-audit.

Recent Qfor en/of kmo-portefeuille erkende organisaties

De volgende opleidings- en consultingorganisaties behaalden sinds de vorige TrainingINFO News (opnieuw) een Qfor en/of kmo-portefeuille erkenning naar aanleiding van een audit uitgevoerd door Management Information:


Alma Coaching
kmo-portefeuille erkenning

ANTTEC+
3de Qfor erkenning
Training

Brain Gain
1ste Qfor erkenning
Training

CM Limburg - Loopbaanbegeleiding
1ste Qfor erkenning
Consulting

COMOKRA / Pipetech Academy
4de Qfor erkenning
Training

Esensi
1ste Qfor erkenning
Training

Gallico
1ste Qfor erkenning
Training

Group S Management Services
kmo-portefeuille erkenning

Heli Safety Academy (HSA)
3de Qfor erkenning
Training

Het Michelin Trainingscentrum / Le Centre de Formation Michelin
1ste Qfor erkenning
Training

LIMTEC+
3de Qfor erkenning
Training

Norgay Accountants
kmo-portefeuille erkenning

Novare
7de Qfor erkenning
Training and Consulting

Prebes De vereniging van en voor preventieadviseurs
kmo-portefeuille erkenning

Quartus
kmo-portefeuille erkenning

ROD Formation
5de Qfor erkenning
Training

Route2Act
1ste Qfor erkenning
Training and Consulting

TeamAccount
kmo-portefeuille erkenning

vz WEB
1ste Qfor erkenning
Training and Consulting

vzw De Ploeg
1ste Qfor erkenning
Training

Wim Verhuur Academy
1ste Qfor erkenning
Training

In België en in Nederland, zijn er meer dan 500 organisaties Qfor erkend!
Tussen 1992 en september 2015 heeft Management Information reeds meer dan 4000 audits uitgevoerd.
Wenst u de geldigheidsperiode van hun erkenning te kennen? Neem contact met ons op 02 414 25 00.