Shape your Future!


Wij helpen organisaties en mensen in deze VUCA1 wereld hun toekomst zélf vorm te geven door stil te staan, bewust keuzes te maken en actie te ondernemen met het oog op wendbaarheid.

WAAROM ?

In deze snel veranderende wereld met veel onzekerheid, hoge complexiteit en onduidelijkheid is het des te belangrijker om als organisatie en als individu vertraging in te bouwen, uit te maken wat je wil en hoe je daar kan geraken. We stellen vast dat onze tradities, ons denken en onze culturele opvattingen ons daar vaak van weerhouden. Shape your Future heeft als missie zowel organisaties als individuen te begeleiden doorheen dit proces. Met andere woorden, "Shape your Future and make it happen."

HOE ?

Door te vertragen laten we mensen kijken naar hun omgeving en naar zichzelf of hun organisatie. Daardoor verhoogt de bewustwording en kunnen er bewuste keuzes gemaakt worden waaruit concrete acties kunnen vloeien.

In ons begeleidingswerk hanteren we de volgende waarden:

 • Betrokken, van bij de initiële vraag
 • Co-creatief, met de klant doorheen het proces
 • Waarderend, voor wat er al is
 • Grensverleggend, of uitdagend om voorbij bestaande overtuigingen te durven kijken
 • Empowerend, omdat we geloven dat alles op eigen kracht en goesting het beste resultaat geeft.

WAT ?

Is onze klant een ORGANISATIE dan ondersteunen we met :

 • Leiderschapsontwikkeling
 • Leadershiftcoaching
 • Teamcoaching
 • Ontwikkelen functiefamilies en loopbaanpaden voor duurzaam intern talent management
 • Interne loopbaanbegeleiding en ontwikkeling
 • Development centers
 • Veranderingstrajecten

Is onze klant een INDIVIDU, dan bieden we:

 • Loopbaanbegeleiding

HOE ?

Wij moedigen je aan om je "automatische piloot" uit te zetten, je perspectief te verruimen en opportuniteiten te zien. We gaan samen met jou na wat goed loopt en wat anders kan. We nodigen je uit om je ambities helder te krijgen en onderzoeken samen met jou welke gedachten er nog in de weg liggen om sterker te staan in je huidige job of om je verder te ontplooien. We laten je stilstaan bij wat jou energie geeft en versterkt om zo je toekomst zélf vorm te geven. We sporen je aan nieuwsgierig te zijn naar sectoren en bedrijven en overtuigen je daarbij om je netwerk aan te spreken. Zo word jij meester van je eigen loopbaan.

WAT ?

Een traject bij Shape your Future is steeds op maat en op tempo van de klant, ondersteund met een coach-dagboek. Het coachdagboek omvat een aantal oefeningen rond persoonlijkheid, energiegevers, competenties, talenten, waarden enerzijds en een aantal doorverwijzingen en tips naar sectoren en opleidingen anderzijds. Het dagboek eindigt met concrete actieplannen. De coachee vult het dagboek thuis in op eigen ritme, of als opdracht op vraag van de coach wanneer het aansluit bij het gesprek.

Meer info op www.shapeyourfuture.be.

1 VUCA – is een management term uit de Verenigde Staten en staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Het geeft het huidige maatschappijbeeld weer namelijk volatiel, onzeker, complex en dubbelzinnig.

Plaats hier uw logo op TrainingInfo.be