TwInsight


TwInsight werd in 2017 opgericht door de twee zaakvoerders Marleen Logghe en Geert Grillet, beiden gepassioneerd in het adviseren, begeleiden en uitrollen van de toekomstplannen van bedrijven en organisaties, vaak onder de noemer van Organisatie Ontwikkeling, Strategic Business Improvement, Change, of Transformation.

In onze filosofie is het Future Proof karakter van een bedrijf afhankelijk van (a) de mate waarin er agile kan gereageerd worden op veranderingen, trends en evoluties in de externe context van de (arbeids)markt waarin de organisatie opereert, en (b) de graad van coherentie tussen de volgende vier elementen :

  • het PLAN dat vooropgesteld wordt, vertaald met instrumenten als de missie/visie, Business Model Canvas, SWOT-analyses, de Poolster, Optimistic Future Plans
  • de STRATEGISCHE KEUZES die gemaakt worden, vertaald in Jaar Actie Plannen, Business Development, innovatie programma’s, ambities
  • de STRUCTUUR die als integraal systeem wordt uitgetekend, vertaald in procesflows, Innovatieve Arbeids Organisatie programma’s met VUCA ontwerp logica’s
  • de CULTUUR waarmee de organisatie vorm gegeven wordt, vertaald in gedeeld bewustzijn van normen en waarden, engagement, leiderschap, team efficiëntie en effectiviteit

Met onze klanten TwInsighten betekent dat wij met de blik van een outsider en de betrokkenheid van een insider samen de dynamieken en de samenhang tussen deze vier elementen ontdekken, vanuit voortschrijdend inzicht adviseren in het maken van ambitieuze Triple A* strategische Future Proof plannen, en de implementatie op één of meerdere (of alle vier) de domeinen initiëren en/of begeleiden. Triple A Organisaties zijn zelfbewust (Awareness), werken integraal (Alignment) en handelen vooruitstrevend (Ambition).

Als architect-bedrijfscoach en reflective practitioners sturen we niet alleen zelf voortdurend bij, maar brengen we ook de tools en inzichten in organisaties binnen om zich hierin verder te bekwamen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze klanten dankzij deze approach optimaal bestand zijn tegen (on)voorziene ontwikkelingen en trends.
Wij investeren graag mee in medewerkers en maken graag van elk van hen een ambassadeur van het bedrijf. We adviseren strategische beslissingsnemers in directies. We coachen leidinggevenden en teams op elk niveau, en verbeteren hun samenwerking en de onderlinge communicatie.

Onze passage is van tijdelijke aard : bij ons vertrek is uw plan gedragen, uw project geborgd, de change geïnitieerd en geïnstalleerd, de gedragsverandering verduurzaamd, en beschikt u over alle noodzakelijke tools voor opvolging en bijsturing.
We blijven echter altijd beschikbaar, als huispartner.

Onze klanten geven aan

  • dat wij hen altijd uitdagen en voorbij de status-quo helpen
  • dat wij sterk zijn in het snel aanvoelen van de heersende bedrijfscultuur
  • dat wij vanuit sprekende inzichten resultaatgericht coachen naar een inspirerend toekomstbeeld
  • dat wij een open source zijn waarbinnen alles bespreekbaar en deelbaar is
  • dat wij een externe onafhankelijke kracht zijn met een hoog gehalte aan insiders betrokkenheid
  • dat wij makkelijk interne netwerken kunnen activeren

Qfor certificatie

2 keer Qfor certificatieMeer info: http://www.twinsight.be

Plaats hier uw logo op TrainingInfo.be