Financieel management voor de niet-financiële manager

Amelior

Contenu et objectifs

Wilt u de juiste investeringsbeslissingen (helpen) nemen?
Wilt u nieuwe machines aanschaffen?
Of wilt u een nieuw project lanceren?
Dient u investeringen te verdedigen?
Of wilt u reorganisatieplannen naar de directie toe verdedigen?
Dient u het management te overtuigen?
Wilt u de taal spreken van de directie?
Of moet u misschien financiële kengetallen nastreven?
Of bepaalt u zelf de financiële ratio’s voor uw business unit?

Als manager wordt u hoe langer hoe meer geconfronteerd met financiële begrippen en met de financiële denkwijze.

Om optimaal te renderen en om professioneel verder te groeien naar uitmuntendheid heeft u een basiskennis van financieel management nodig. Zeker wanneer u doorgroeit in de organisatie en wanneer u door empowerment meer en meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt. Kennis van financieel management is een noodzaak geworden voor hedendaagse managers. Deze cursus geeft u de financiële tools om als professionele manager verder te groeien. Om mee te denken met het bedrijf. Geen overbodige theorieën, maar relevante kennis. Kennis die de dag na de opleiding al bruikbaar is.

Type de formation

CochéDates fixes
CochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
Non cochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Deze cursus is bestemd voor iedere manager die de basiskennis van financieel management wil verwerven. Deze intensieve cursus is in eerste instantie ontworpen voor iedereen die een departement onder zijn bevoegdheid heeft, of die projecten runt en verdedigt. We denken hierbij in eerste instantie aan:

Diensthoofd Veiligheid (Diensthoofd Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk)
Directeur kwaliteit
Directeur Informatica
Directeur Onderzoek en Ontwikkeling
Kwaliteitsmanager
Milieucoördinator
Personeelsdirecteur
Productiedirecteur
Projectdirecteur
Verkoopsdirecteur

Durée et prix

Durée

14

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 1195.00€
Prix / jour : prix sur demande
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande

Informations complémentaires sur le prix

Voordeelprijs bij inschrijving voor 30 dagen voor startdatum + Korting voor leden Amelior en leden not-for-profit.

Max aantal deelnemers:

Les autres formations

Cet organisme de formation propose des formations dans le(s) domaine(s) suivant(s) :Voir toutes les formations pour cet organisme

Placez votre logo sur TrainingInfo.be