Kennismanagement - Omgaan met kennis

Amelior

Contenu et objectifs

Kennismanagement wil organisaties meer performant maken door ze slimmer te maken.
Dit gebeurt op 3 niveaus:
1. Hoe maken we de praktische jobomgeving voldoende rijk aan kennis zodat de medewerkers
voldoende kennen en kunnen om kwaliteit te leveren?
2. Hoe verbeteren we de kennis? Hoe leert de organisatie bij? Hoe zorgen we dat de nieuw
geleerde kennis praktisch bruikbaar wordt? Hoe vermijden we dat een organisatie belangrijke
kennis vergeet?
3. Hoe zorgen we dat we op duurzame wijze niet alleen slim genoeg zijn om onze missie te realiseren, maar daarenboven ook het verschil maken met de concurrentie? Kennis is een competitief voordeel, dé neuslengte voor op uw concurrentie! Zowel bij krimpende bedrijven die kennis wensen te behouden als bij sterk groeiende bedrijven die bestaande kennis efficiënt willen overdragen.

Na de opleiding heeft u
- inzicht in de hulpmiddelen van kennismanagement en hun samenhang
- een aantal praktische implementaties gezien & een praktijkgericht kader gekregen
- praktische instrumenten om kennisverbeteringsprojecten te definiëren
- praktische instrumenten voor kennisoverdracht
- inzicht hoe u een team voor duurzaam ontwikkelen en delen van kennis moet organiseren en
hoe u netwerken en communities opzet
- bent u een gesprekspartner voor ICT-ondersteuning
- weet u hoe u met KM het verschil maken en hoe u kennisbeheer organiseert

Type de formation

CochéDates fixes
CochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
Non cochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Managers en/of hun naaste kenniswerkers die de kennis in hun afdeling, projectgroep, werkgroep… beter willen beheren
- General managers en Strategy managers die met kennis het verschil willen maken
- knowledge managers, competentie managers en hun medewerkers
- Mensen die vanuit stafdiensten kennisondersteunende diensten en adviezen willen leveren, of hun benadering willen verrijken met de benadering van KM: TQM- en procesmanagers, vormingsverantwoordelijken & HR managers, communicatieverantwoordelijken en ICT ondersteuning.

Durée et prix

Durée

14

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 665.00€
Prix / jour : prix sur demande
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande
Max aantal deelnemers:

Les autres formations

Cet organisme de formation propose des formations dans le(s) domaine(s) suivant(s) :Voir toutes les formations pour cet organisme

Placez votre logo sur TrainingInfo.be