Key Performance Indicators (KPI) van uw processen

Amelior

Contenu et objectifs

Een "KPI" (Key Performance Indicator) is eigenlijk een sleutel-prestatie-indicator. Het is dus een ‘maatstaf van prestatie’ en geeft aan in welke mate een doelstelling bereikt werd, bvb. :

een strategische of operationele doelstelling (wat men wil bereiken);
doeltreffend en kostenbewust inzetten van middelen (infrastructuur, computerapplicaties, machines, …);
verwerven van competenties door het personeel
aspecten van tevredenheid van de belangengroepen (klanten, maatschappij, personeel, …);


We spreken in dat verband ook van "(kritische) succesfactor" of ‘Key Success Factor’ (KSF). De term ‘key’ wijst op het belang van de doelstelling of van de indicator in het kader van de kwaliteit en de continuïteit van de organisatie.

Om de doelstellingen en de bijbehorende indicatoren op het niveau van een proces te bepalen, moeten we vertrekken van de behoeften van de diverse belangengroepen.

Type de formation

CochéDates fixes
CochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
Non cochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Al wie KPI's op bedrijfsprocessen wil gaan gebruiken of beter wil begrijpen.

Durée et prix

Durée

3.5

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 400.00€
Prix / jour : prix sur demande
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande
Max aantal deelnemers:

Les autres formations

Cet organisme de formation propose des formations dans le(s) domaine(s) suivant(s) :Voir toutes les formations pour cet organisme

Placez votre logo sur TrainingInfo.be