Schijnzelfstandigheid

Acerta Consult

Contenu et objectifs

Het leeft al lang maar in 2012 haalde schijnzelfstandigheid weer regelmatig de pers.
In het kader van de sociale fraude werd er ook aan de vigerende reglementering gesleuteld.

Schijnzelfstandigen zijn werknemers die het statuut van zelfstandige hebben, terwijl ze in werkelijkheid een beroepsactiviteit uitoefenen onder het gezag van een werkgever.

De verkeerde kwalificatie van een statuut kan ernstige gevolgen hebben, het wordt aanzien als sociale fraude, met alle gevolgen vandien.
Inhoud

In onze training bekijken we met u wanneer u te maken heeft met een werknemer, wanneer met een zelfstandige. Wat zijn de gevolgen voor “werknemer” en werkgever als men tewerkstelt onder het verkeerde statuut? Niet alleen bekijken we de sancties maar focussen we ook o.a. op de sociale bescherming.

Voor een aantal sectoren is er sinds 2012 één en ander gewijzigd door het inbouwen van een weerlegbaar vermoeden van werknemerschap:

-de bouwsector;
-bewakings- en toezichtsdiensten voor rekening van derden;
-personen- en goederenvervoer voor rekening van derden;
-schoonmaakactiviteiten.

In deze sectoren is het belang nog groter om juist te kunnen inschatten of men met een werknemer of een zelfstandige te doen heeft.

Ook zou de administratieve commissie normaal operationeel zijn vanaf 1 januari 2013 waardoor arbeidsverhoudingen kunnen worden voorgelegd. We volgen dit op de voet op en zullen u in onze training ook op de hoogte houden van de evoluties.

Type de formation

CochéDates fixes
CochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
Non cochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Iedere werkgever die mensen wil inschakelen en zeker wil zijn dat hij voor het juiste statuut kiest, éénieder die zijn diensten wil aanbieden en zeker wil zijn dit te doen onder het juiste statuut.

Durée et prix

Durée

1 vm

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 425.00€
Prix / jour : 425.00€
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande

Informations complémentaires sur le prix

425 € + 21% BTW per persoon.

Max aantal deelnemers:
Placez votre logo sur TrainingInfo.be