Boekhouding en balansanalyse: een overzicht van de essentie / Comptabilité et analyse du bilan : un aperçu des points essentiels

SD Worx Learning

Contenu et objectifs

Deze praktijkopleiding richt zich tot:
?elke verantwoordelijke binnen uw organisatie die beslissingen moet nemen op basis van de balans en resultatenrekening, maar geen of onvoldoende boekhoudkundige voorkennis heeft;
?iedereen die zijn of haar praktische boekhoudkennis wenst aan
te scherpen.

Tijdens deze snelcursus wordt u ondergedompeld in een boekhoudkundig praktijkbad. Hoe gaan we hierbij tewerk?

Concreet wordt elk aangeleerd boekhoudprincipe onmiddellijk getoetst aan de praktijk, waardoor u meteen ziet wat de impact van een individuele boeking betekent in het grotere geheel van de balans en/of resultatenrekening. We gaan na hoe u die wijziging moet lezen én interpreteren.

Verwacht zeker geen droge theoretische uiteenzetting, maar wel praktische informatie waarmee u onmiddellijk aan de slag kan.

U leert tijdens deze twee dagen:
?hoe courante commerciële en financiële transacties geboekt worden;
?hoe de balans en de resultatenrekening gelezen en geïnterpreteerd worden.

Deze opleiding situeert zich tussen een basiscursus algemeen boekhouden en een basiscursus boekhoudkundige analyse.Au cours de cette formation accélérée, vous serez immergé dans la pratique comptable. Concrètement, chaque principe comptable enseigné est immédiatement confronté à la pratique, ce qui vous permettra d’observer immédiatement l’impact de l’opération comptable individuelle sur l’ensemble du bilan et/ou du compte de résultats.

Cette formation se situe entre un cours de base en comptabilité générale et un cours de base en analyse comptable.

Type de formation

CochéDates fixes
CochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
CochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Deze praktijkopleiding richt zich tot:
?elke verantwoordelijke binnen uw organisatie die beslissingen moet nemen op basis van de balans en resultatenrekening, maar geen of onvoldoende boekhoudkundige voorkennis heeft;
?iedereen die zijn of haar praktische boekhoudkennis wenst aan
te scherpen.


Deze opleiding is ook geschikt voor de publieke sector.Cette formation pratique s’adresse à:

?tout responsable au sein de votre organisation amené à prendre des décisions sur base d’un bilan et d’un compte des résultats, mais qui n’a pas de connaissances préalables en comptabilité ou dont les connaissances sont insuffisantes
?tous ceux qui souhaitent affiner leurs connaissances pratiques en comptabilité

Durée et prix

Durée

2d

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 1320.00€
Prix / jour : 660.00€
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande

Informations complémentaires sur le prix

Bent u een KMO? Geniet dan van de subsidies van de KMO-Portefeuille van de Vlaamse Overheid. Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren.

Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496.

Max aantal deelnemers:
Placez votre logo sur TrainingInfo.be