HR Coach: Wat is de impact van het eenheidsstatuut op uw organisatie?

SD Worx Learning

Contenu et objectifs

Met HR Coach willen we u op geregelde tijdstippen pro-actief coachen bij HR uitdagingen waarmee u geconfronteerd wordt. Tijdens een coaching krijgt u alle input die u van een HR consultant kan verwachten. Net zoals u dat bij een persoonlijk consultancy-traject zou krijgen.

Op 9 juli 2013 arbeider = bediende … U krijgt tijdens onze HR Coach-sessie een grondig overzicht van de mogelijke gevolgen en de impact op uw organisatie. Aan de hand van een aantal scenario’s bespreken we mogelijk stappen die u kan nemen.
Na deze sessie bent u helemaal mee rond dit thema, geeft u de juiste adviezen aan uw directie en neemt u de juiste beslissingen hieromtrent.

Na deze sessie hebt u:

?een duidelijk overzicht van de problematiek van het eenheidsstatuut ;
?zicht op de mogelijke implicaties van het eenheidsstatuut op uw organisatie ;
?concrete tips om pro-actief aan de slag te gaan in dit dossier ;
?een waardevolle denkoefening gemaakt over de juridische en HR-acties die u kan nemen.

Type de formation

CochéDates fixes
Non cochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
Non cochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Deze HR Coach richt zich tot HR-medewerkers, HR-managers en bedrijfsleiders die inzichten willen verwerven en kennis willen opdoen inzake eenheidsstatuut.

In groepjes van maximum 15 personen kunnen via intervisie praktijken uitgewisseld worden. U krijgt uitgebreide mogelijkheden om te netwerken.

Durée et prix

Durée

2u

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 195.00€
Prix / jour : 195.00€
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande

Informations complémentaires sur le prix

◦195 euro voor klanten van SD Worx
◦500 euro voor niet-klanten van SD Worx

Bent u een KMO? Geniet dan van de subsidies van de KMO-Portefeuille van de Vlaamse Overheid. Deze opleiding komt in aanmerking voor bovenstaande aantal opleidingsuren.

Vergeet niet uw aanvraag bij de KMO-portefeuille in te dienen binnen de 14 dagen na de startdatum van de opleiding. Ons erkenningsnummer: DV.O105496.

Max aantal deelnemers: 15
Placez votre logo sur TrainingInfo.be