Infosessie: Loonstop 2013 - 2014... de juridische implicaties

SD Worx Learning

Contenu et objectifs

De structurele economische crisis laat zich hevig voelen binnen het bedrijfsleven. Veel banen staan op de tocht of gingen al verloren, en ondernemingen hebben het moeilijk om hun loonkosten blijvend te beheersen.
De Belgische regering heeft in haar begrotingsakkoord gepoogd om de economie en het bedrijfsleven wat broodnodige zuurstof te geven. Een van de maatregelen is de afkondiging van een loonmarge van 0% voor de periode 2013-2014. Concreet betekent dit dat de lonen de komende twee jaar niet kunnen stijgen, op de indexaanpassing en baremieke verhogingen na.
Uiteraard heeft deze beslissing de nodige juridische gevolgen voor uw onderneming. Niet alleen moeten de sociale partners het nog eens worden rond een nieuw IPA-akkoord, misschien wilt u ondanks de crisis uw medewerkers, of sommigen van hen, toch extra belonen? Zal dit dan wel mogelijk zijn of riskeert uw bedrijf sancties? Welke loonsverhogingen kunnen nog, en welke niet meer? Bestaan er andere mogelijkheden om in tijden van crisis uw medewerkers flexibel te verlonen? En welke andere maatregelen kan u als onderneming de komende maanden nog verwachten?

We zullen pas een antwoord op de concrete vragen kunnen formuleren eens duidelijk wordt hoe de huidige loonmatigingswet van 1996 precies zal aangepast worden. Een strengere houding en meer afdwingbare regels lijken alvast in de maak.

Type de formation

CochéDates fixes
Non cochéSur mesure
Non cochéSoir / Week-End
Non cochéRésidentiel
Non cochéCorrespondance
Non cochéE-learning / DVD
Non cochéDiplôme

Langue(s)

CochéNéerlandais
Non cochéFrançais
Non cochéAnglais

Public cible et prérequis

Deze opleiding richt zich tot iedereen die geconfronteerd wordt met vragen rond de loonmatiging én zich wil informeren over de laatste stand van zaken.

Durée et prix

Durée

2u

Prix (Tous les prix sont hors TVA, sauf mention contraire)
Prix total : 275.00€
Prix / jour : 275.00€
Prix ​​indicatif pour la formation en entreprise : prix sur demande
Max aantal deelnemers:
Placez votre logo sur TrainingInfo.be